آگهی صنعت نفت

امروزه جهان حیات خود را وابسطه به نفت است. وابسطگی ای که آینده همین حیات را تهدید می کند. با این وجود امروز ناگریزیم از منابع نفتی استفاده کنیم. منابعی که مراحل مختلف استخراج، پالایش، جداسازی فراورده های مختلف، تجهیزات و ماشین آلات آن زمینه وسیعی را در مقابل علم و رونق اقتصادی قرار داده است.

هیچ آگهی در این بخش ثبت نشده است
©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت لینک بازی می باشد