آگهی صنعت نفت

امروزه جهان حیات خود را وابسطه به نفت است. وابسطگی ای که آینده همین حیات را تهدید می کند. با این وجود امروز ناگریزیم از منابع نفتی استفاده کنیم. منابعی که مراحل مختلف استخراج، پالایش، جداسازی فراورده های مختلف، تجهیزات و ماشین آلات آن زمینه وسیعی را در مقابل علم و رونق اقتصادی قرار داده است.

گروه فنی مهندسی رمضانی(عشقی)

نمایش آگهی
©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت لینک بازی می باشد