دوره روش های بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث

دوره روش های بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث

سایر موارد
سامانه آگهی

هدف از دوره آشنایی با روش های و تکنیک های تحقیق و تجزیه و تحلیل حوادث موضوعات و محتوای دوره تعاريف و اصطلاحات روش هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل حوادث روش هاي جمع آوري داده و اطلاعات حادثه مدل هاي تجزيه و تحليل حوادث علل حادثه بررسی و تشخیص علل اصلی و ریشه ای تجزيه و تحليل فني حادثه تجزيه و تحليل بر اساس مدل درختي CAUSE TREE ANALYSIS پيامدهاي حادثه ( انسانی / مالی / محیط زیست ) پيشنهادات و اقدامات اصلاحي براي پيشگيري از حوادث مجدد و مشابه چگونگي تهيه گزارش حوادث مهم و اصلي مطالعه موردي مخاطبین مدیران و کارشناسان واحد ایمنی و HSE، کارکنان واحد بهره برداری و یا تولید، سرپرستان واحدهاي ذيربط گواهیه امکان صدور گواهیه توسط نمایندگی مؤسسه بین المللی صدورگواهیه IQS انگلستان مدرسفرهاد زارعی مدیر گروه بین المللی شایگان بابیش از ۱۷ سال سابقه مشاوره و مدرس در حوزه مدیریت،بهره وری و استانداردهای بین المللی ۸۸۶۳۴۰۵۱ -۸۸۰۱۵۰۷۹- ۸۸۰۱۵۶۶۹ - ۸۸۳۵۵۷۳۹ -۸۸۳۵۵۸۰۶-۸۸۶۳۲۶۸۳ www.shaygangroup.com

آگهی های مرتبط با سایر موارد

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت لینک بازی می باشد