دوره بازاریابی و فروش ی

دوره بازاریابی و فروش ی

سایر موارد
سامانه آگهی

هدف از دوره آشنایی با بازاریابی ی و کسب مهارت های برقراری ارتباط و تأثیر گذاری در مکالمات موضوعات و محتوای دوره بازاریابی ی، ضرورت ها و معایب چگونگی برقراری یک تماس حرفه ای تحلیل و اهمیت تأثیر اولیه محدودیت های بازاریابی ی غلبه بر بیزاری کسب مهارت های گوش دادن تصور صحیح از مشتری مهارت های مکالمه تحلیل مشتری فرآیند بازاریابی ی ثبت نتایج و پیگیری و … مخاطبین بازاریابان ی، مدیران ارشد سازمان ها، مدیران بازاریابی و فروش، فروشندگان، دانشجویانگرایش های مدیریت و بازاریابی، صاحبان کسب و کار، کارآفرینان و … گواهیه امکان صدور گواهیه توسط نمایندگی مؤسسه بین المللی صدورگواهیه IQS انگلستان مدرسفرهاد زارعی مدیر گروه بین المللی شایگان بابیش از ۱۷ سال سابقه مشاوره و مدرس در حوزه مدیریت،بهره وری و استانداردهای بین المللی ۸۸۶۳۴۰۵۱ -۸۸۰۱۵۰۷۹- ۸۸۰۱۵۶۶۹ - ۸۸۳۵۵۷۳۹ -۸۸۳۵۵۸۰۶-۸۸۶۳۲۶۸۳ www.shaygangroup.com

آگهی های مرتبط با سایر موارد

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت لینک بازی می باشد