دوره ی آموزش اجرای کفپوش متحرک سه بعدی و انواع کفپوش اپوکسی

دوره ی آموزش اجرای کفپوش متحرک سه بعدی و انواع کفپوش اپوکسی

سایر موارد
سامانه آگهی

برگزاری دوره ی آموزش اجرای کفپوش متحرک سه بعدی و انواع کفپوش اپوکسی برای اولین بار در ایران توسط شرکت مهندسی مبتکران مانداناپلیمر(آموزش تئوری و عملی بخش اجرای کفپوش اپوکسی توسط پروفسورمیرمحسنی(فوق دکترای علوم پلیمر از دانشگاه ولونگوگ استرالیا) انجام خواهد گرفت.) زمان برگزاری۱۶ تیرماه در تهران برای اطلاعات بیشتر به وبسایت شرکت مراجعه فرمایید. www.mandanapolymer.com شماره تماس جهت اطلاعات ۰۹۳۶۴۰۸۴۰۳۵ ۰۴۱۳۳۲۹۸۹۶۲

آگهی های مرتبط با سایر موارد

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت لینک بازی می باشد