تحلیل اماری مقالات و پایان نامه

تحلیل اماری مقالات و پایان نامه

مشهد
سامانه آگهی
گروه علمی "پژوها" متخصص در زمینه های :

🔹تحلیل آماری مقالات و پایان نامه lisrel, Amoos, spss, Eviews و Stata, ...
🔸تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری
🔹شناسایی و اولویت بندی ahp,topsis,delphy,ANP
طراحی پرسشنامه رشته های مدیریت ، روانشناسی و ... ( با قیمت مناسب)

09357258425
www.pajuha.ir
info@pajuha.ir

آگهی های مرتبط با مشهد

تحلیل اماری مقالات و پایان نامه

نمایش آگهی

ترجمه و ویرایش تخصصی مقالات

نمایش آگهی
©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت لینک بازی می باشد