تحلیل  آماری مقالات و پایان نامه

تحلیل آماری مقالات و پایان نامه

مشهد
سامانه آگهی
گروه علمی "پژوها" متخصص در زمینه های :

تحلیل آماری مقالات و پایان نامه lisrel, Amoos, spss, Eviews و Stata, ...
تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری
شناسایی و اولویت بندی ahp,topsis,delphy,ANP
طراحی پرسشنامه رشته های مدیریت ، روانشناسی و ... ( با قیمت مناسب)

09357258425
www.pajuha.ir
info@pajuha.ir

آگهی های مرتبط با مشهد

©کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سایت لینک بازی می باشد